Giải pháp toàn diện cho mạng thế hệ mới
-Kiểm tra hệ thống acquy lên đến 2000Ah
-Kiểm tra chất lượng acquy với các mức cảnh báo Pass/Warning/Fail
-Đo on-line không cần ngắt acquy khỏi hệ thống
-Đo kiểm trở kháng, điện trở thanh dẫn, điện áp cell, đo dòng gợn và dòng nổi
-Phần mềm kết nối với máy tính để theo dõi và quản lý
  • bgpages.jpg
NDC
/San-pham/dung-cu-thi-cong/Đo-Đien/Đo-Kiem-Acquy/May-o-chat-luong-Acquy
http://ndcvn.com