Giải pháp toàn diện cho mạng thế hệ mới

Máy đo suy hao+ suy hao phản hồi BR5

Máy đo suy hao+ suy hao phản hồi BR5
Sản phẩm đo kiểm suy hao chèn và suy hao phản hồi dây nhảy quang, connector quang.. phục vụ sản xuất, nghiệm thu...
Đo kiểm suy hao phản hồi với giá trị suy hao thấp.
Tùy chọn phát đến 4 bước sóng
Đơn giản, dễ sử dụng
 
Đang cập nhật...
  • bgpages.jpg
NDC
/San-pham/dung-cu-thi-cong/Đo-Quang/May-o-suy-hao-suy-hao-phan-hoi-BR5
http://ndcvn.com