Giải pháp toàn diện cho mạng thế hệ mới
* Ứng dụng:
-  Đo và xác định chính xác các lỗi VSWR
-  Đo suy hao phản xạ, suy hao cable
-  Giám sát phổ
-  Đo công suất

* Đặc điểm, tính năng:
-  Kiểm tra quét tại các điểm, làm giảm thời gian kiểm tra
-  Đo chính xác quét VSWR
-  Kết nối qua Bluetooth, usb, máy tính đơn giản
-  Kết nối trực tiếp với các thiết bị cần kiểm tra
-  Sử dụng quy trình làm viêc với tính năng gắn ảnh báo cáo iPA để tạo điều kiện
cho quy trình làm việc nhanh hơn, đơn giản, hiệu quả.
-  Dữ liệu RL có thể kết hợp với dữ liệu PIM.
 
Đang cập nhật...
  • bgpages.jpg
NDC
/San-pham/dung-cu-thi-cong/Đo-Vo-Tuyen/May-iVA
http://ndcvn.com