Về Chúng Tôi

Công ty cổ phần N.D.C, cùng với các đối tác của chúng tôi, giúp mang đến các giải pháp và sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng. Hãy cùng chúng tôi đi qua cuộc hành trình xây dựng nền tảng cho công nghệ thông tin tại Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM
 

Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động trong ngành viễn thông và CNTT như thiết bị đo kiểm, thiết bị kết nối, dụng cụ thi công, hạ tầng trung tâm dữ liệu, thiết bị media, thiết bị truyền dẫn.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trong ngành viễn thông và CNTT bao gồm Dịch vụ đo kiểm, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ SLA, Dịch vụ Web & Cloud.

TÌM HIỂU THÊM

Giải Pháp 

Chúng tôi cung cấp các giải pháp xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT, giải pháp truyền dẫn,  giải pháp về media, giải pháp Datacenter, giải pháp chuyển đổi số.

TÌM HIỂU THÊM

Thư Viện

Nơi lưu trữ tài liệu liên quan đến các giải pháp công nghệ, thông tin sản phẩm và kiến thức chuyên ngành với mục tiêu hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách thuận lợi hơn, nâng cao hiểu biết chung cũng như một số lĩnh vực chuyên biệt. 

TÌM HIỂU THÊM

Tin Tức và Sự Kiện

Cập nhật các tin tức và sự kiện về lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, IT & Datacenter… trong nước và quốc tế.

TÌM HIỂU THÊM

Trong Một Môi Trường Đang Liên Tục Phát Triển.

NDC, cùng với các đối tác của chúng tôi, làm việc chuyên nghiệp giúp mang đến các giải pháp và sản phẩm để cập nhập và phát triển hạ tầng. Hãy cùng chúng tôi đi qua cuộc hành trình xây dựng nền tảng cho công nghệ thông tin tại Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM

Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động trong ngành viễn thông và CNTT như thiết bị đo kiểm, thiết bị kết nối, dụng cụ thi công, hạ tầng trung tâm dữ liệu, thiết bị media, thiết bị truyền dẫn.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trong ngành viễn thông và CNTT bao gồm Dịch vụ đo kiểm, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ SLA, Dịch vụ Web & Cloud.

TÌM HIỂU THÊM

Giải Pháp 

Chúng tôi cung cấp các giải pháp xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT, giải pháp truyền dẫn,  giải pháp về media, giải pháp Datacenter, giải pháp chuyển đổi số.

TÌM HIỂU THÊM

Thư Viện

Nơi lưu trữ tài liệu liên quan đến các giải pháp công nghệ, thông tin sản phẩm và kiến thức chuyên ngành với mục tiêu hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách thuận lợi hơn, nâng cao hiểu biết chung cũng như một số lĩnh vực chuyên biệt. 

TÌM HIỂU THÊM

Tin Tức và Sự Kiện

Cập nhật các tin tức và sự kiện về lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, IT & Datacenter… trong nước và quốc tế.

TÌM HIỂU THÊM

Cam kết của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi