Đo kiểm là hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong bất kì ngành nghề, lĩnh vực nào, đảm bảo những tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng chính xác.