Dịch vụ 

SLA ( Phần cứng / Phần mềm)

SLA là một phần không thể thiếu của hợp đồng cung cấp công nghệ thông tin. SLA tập hợp thông tin về tất cả các dịch vụ trong hợp đồng và thỏa thuận độ tin cậy dự kiến ​​vào một tài liệu duy nhất.

Service Level Agreements (SLA)

Ensuring high and reliable service levels

For more informations, please contact us.