FlexScan OTDR

Tên sản phẩm : FlexScan ® OTDR 

Thương hiệu : AFL

Datasheet sản phẩm: FlexScan Specification FS200

Tài liệu kĩ thuật