Máy đo truyền dẫn thông tin cho ngành điện lực Zeus

Tên sản phẩm: Zeus
Thương hiệu: Albedo