Rệp nối quang

Kết nối vị trí sợi quang bị đứt mà không cần dùng máy hàn.